Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Siina Mashek b0d8aa669a Moving posts to blog před 1 měsícem
archetypes Hugo 0.24 requires title and date in archtypes for some reason před 3 roky
layouts Moving posts to blog před 1 měsícem
static/css Use user preferred fonts před 1 měsícem
.gitignore start the project in RStudio před 3 roky
LICENSE.md Initial fork and cleanup před 6 měsíci
README.md Initial fork and cleanup před 6 měsíci
theme.toml Moved to tab indent; added colours to theme před 6 měsíci

README.md

WTF Siina theme for Hugo

Forked from XMin